Deklaracja zgodności cyfrowej

Polski Związek Rugby na Wózkach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://pzrnw.pl.

Data publikacji strony internetowej: 23.09.2020
Data ostatniej dużej aktualizacji: 17.01.2022

Stan dostępności cyfrowej

Na poziomie WCAG A,  WCAG AA, WCAG AAA strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Część grafik, zdjęć i linków nie posiada jeszcze opisów alternatywnych. Wszystkie nowe zdjęcia dodawane na naszej stronie po 17.01.2022 mają już opis alternatywny. Braki w opisach planujemy usunąć do końca 2022 r.
 • Część dokumentów opublikowanych na stronie jest niedostępne.  Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data sporządzenia deklaracji: 17.01.2022
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 17.01.2022

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej?
Zgłoś to do naszego biura pisząc na adres dostepnosc@pzrnw.pl.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Polskiego Związku Rugby na Wózkach. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Polski Związek Rugby na Wózkach, ul. Marymoncka 34 BUD. 20, POK.25, 00-968 Warszawa

 1. Biuro Związku znajduje się w budynku Wydziału Rehabilitacji. Do budynku prowadzi 1 wejścia od głównej ulicy. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach po lewej stronie wejścia znajduje się podjazd dla wózków.
 2. Recepcja znajduje się na wprost wejścia.
 3. Biuro Związku znajduje się na parterze, na początku korytarza po lewej stronie od wejścia i recepcji. Po drodze do pokoju Biura Związku nie znajdują się żadne schody ani progi.
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, na końcu korytarza znajdującego się po lewej stronie od wejścia i recepcji.
 5. Przed budynkiem na parkingu wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. Osoby z niepełnosprawnością posiadający kartę parkingową mogą wjechać na teren AWF bezpłatnie.

Aplikacje mobilne

Nie posiadamy aplikacji mobilnych.

Polski Związek Rugby na Wózkach

LOGO PWR Polski Związek Rugby na Wózkach

Misja: Otwieramy, rozwijamy, promujemy i wspieramy świat rubgy na wózkach w Polsce.
Inspirujemy i dajemy radość, dążąc do doskonałości we wszystkim, co robimy!


Copyright © PZRnW Wszelkie prawa zastrzeżone

Skip to content