LISTA KLUBÓW W POLSCE

https://www.pzrnw.pl/wp-content/uploads/2020/08/Podaj-Dalej-Konin-e1598269032346.jpg

Podaj dalej Konin Rugby Team

Konin, ul. Południowa 2a

Treningi: Hala Widowiskowo Sportowa MOSiR w Koninie,
ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 4

kontakt: podajdalejkoninrugbyteam@wp.pl

Joanna Perlińska

Joker Bydgoszcz

Bydgoska Drużyna Rugby na Wózkach JOKERS

Bydgoszcz, ul. Toruńska 170b/6

Treningi: ul. Powstańców Wielkopolskich 33
soboty w godz. 9.30 – 14.30

kontakt: joker.kranzu@gmail.com

Krzysztof Kranz

https://www.pzrnw.pl/wp-content/uploads/2020/08/4-Kings--e1598269154189.jpg

Warszawskie Stowarzyszenie Rugby na Wózkach „Four Kings”

Warszawa, ul. Joliot Curie 11a /47

Treningi: Hala Sportowa SCS „Stegny”, ul. Inspektowa 1
wtorek 16.00-18.30, czwartek 16.00-18.30

kontakt: zarzad@fourkings.pl

Dominik Wietrak

https://www.pzrnw.pl/wp-content/uploads/2020/08/Flying-Wings-e1598269611983.jpg

Flying Wings Rzeszów

Rzeszów, ul. Malczewskiego 9/56

Treningi: Zespół Szkół nr 4, ul. T. Rejtana 30, Rzeszów
czwartek  17:30 -20:30

kontakt: artisocha@wp.pl

Artur Sochacki

https://www.pzrnw.pl/wp-content/uploads/2020/08/IKS-Lavaro-Czestochowa-e1598269198351.png

IKS LAVORO

Częstochowa, ul. Bruno Schulza 1/23

Treningi: Hala Sportowa ul. Żużlowa 4, Częstochowa
wtorek 19.00-21.00 i piątek 19.30-21.30

kontakt: twilius@poczta.onet.pl

Tomasz Wilk

https://www.pzrnw.pl/wp-content/uploads/2020/08/Fundacja-Balian-Sport-e1598269633241.jpg

Balian WLKP

Chrzypsko Wielkie, ul. Leśna 24

Treningi: Hala OSIR Pniewy, ul. Wolności 22, Pniewy,
Hala w Zespole Szkół z oddziałami integracyjnymi nr 2 ul. Żonkilowa 34, Poznań
sobota 10:00 – 14:00

kontakt: balian@balian.pl

Marcin Borejko

https://www.pzrnw.pl/wp-content/uploads/2020/08/IKS-Jezdzcy-e1598269652368.png

IKS Jeźdźcy Mikołów

Mikołów, ul. Jana Pawła 1/2

Treningi: Knurów, ul. Górnicza 2,
Mikołów, ul. Bandurskiego 1a
środa 18-21, zgrupowania weekendowe raz w miesiącu sobota i niedziela 9-17

kontakt: iks@jezdzcy.pl

Daniel Wilk, Janusz Kozak

https://www.pzrnw.pl/wp-content/uploads/2020/08/Sitting-Bulls-Katowice-1-e1598269666706.jpg

Sitting Bulls Katowice

Bytom
ul. Chorzowska 30C

Treningi: środa godz. 18.00 – 21.00

kontakt: biuro@sson.pl

Tomasz Szkwara

https://www.pzrnw.pl/wp-content/uploads/2020/08/Grom-Ostrow-e1598269540159.jpg

Grom Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka, ul. Trębickiego 4/45

Treningi: Hala MOSiR ul. Warchalskiego 3, Ostrów Mazowiecka
środy godz. 18.00 – 21.00

kontakt: soniskierka@interia.pl

Zenon Koroś

https://www.pzrnw.pl/wp-content/uploads/2020/08/Diably-Lodz-e1598269572771.jpg

Diabły Łódź

Łódź

Treningi: Łódź, ul. Kusocińskiego 116
środa, godz. 17-19

kontakt: michal.spychala@interia.pl

Michał Spychała

https://www.pzrnw.pl/wp-content/uploads/2020/08/Brave-Snails-e1598269595718.jpg

Brave Snails Lublin

Lublin, ul. S. Leszczyńskiego 23

Treningi: VI Liceum Ogólnokształcące w Lublinie, ul. A. Mickiewicza 36
piątki godz. 19:30 – 21:30

kontakt: bravesnails@bravesnails.lublin.pl

Artur Jurek

Regulamin przyznawania licencji klubowych do udziału we współzawodnictwie sportowym w rugby na wózkach na terenie RP

 1. Organem uprawnionym do przyznawania, zawieszania i pozbawiania licencji klubowej jest Zarząd Polskiego Związku Rugby na Wózkach (PZRnW).
 2. Prawo do uzyskania licencji Klubowej przysługuje klubom sportowym, będącym członkami PZRnW oraz innym podmiotom ubiegającym się o prawo do współzawodnictwa w Rugby na Wózkach po spełnieniu wszelkich wymogów niniejszego Regulaminu.
 3. Licencja klubowa upoważnia do udziału w krajowych rozgrywkach o tytuł Mistrza Polski organizowanych przez PZRnW.
 4. Licencję klubową wydaje się na wniosek Klubu (stanowiący zał. Do Regulaminu).
 5. Licencja jest ważna na dany sezon rozgrywkowy do końca roku kalendarzowego w którym została wydana.
 6. Aby Klub mógł otrzymać licencję muszą być spełnione następujące warunki:
 1. Posiadanie odpowiedniego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej klubu sportowego potwierdzający posiadanie osobowości prawnej
 2. Prowadzenie zajęć sportowych i szkoleń Rugby na Wózkach (udokumentowane umową o wynajem lub użyczenie obiektu sportowego w danym roku kalendarzowym);
 3. Posiadanie ważnej polisy NNW na dany rok kalendarzowy dla wszystkich zawodników zgłoszonych do rozgrywek i posiadających licencję zawodniczą;
 4. Posiadanie ważnej polisy OC na dany rok kalendarzowy od prowadzenia działalności statutowej;
 5. Posiadanie ważnych Kart Zdrowia Sportowca (wzór w załączniku) z wpisem lekarza orzecznictwa sportowego o zgodzie na uprawianie sportu dla wszystkich zawodników zgłoszonych do rozgrywek i  posiadających licencję zawodniczą;
 6. Zobowiązanie do przestrzegania statutu PZRnW oraz regulaminów sportowych, przepisów bezpieczeństwa i przepisów dyscyplinarnych PZRnW oraz poddania się jurysdykcji organów dyscyplinarnych Związku w zakresie obowiązującym uczestników współzawodnictwa sportowego;
 7. Posiadanie zabezpieczenia medycznego prowadzonych zajęć sportowych i szkoleń (minimum posiadanie apteczki pierwszej pomocy);
 8. Posiadanie minimum jednego Trenera z licencją PZRnW do prowadzenia zajęć sportowych i szkoleń z Rugby na Wózkach (udokumentowane umową lub porozumieniem wolontariackim) (od stycznia 2022);
 9. Posiadanie minimum jednego fizjoterapeuty w trakcie prowadzonych zajęć sportowych i szkoleń (udokumentowane umową lub porozumieniem wolontariackim) (od stycznia 2022);
 10. Przedstawienie oświadczenia o niezaleganiu z opłatami do ZUS i US (od stycznia 2022);
 1. W przypadku zmian dokonanych w dokumentach wcześniej złożonych Klub jest zobowiązany do przesłania aktualizacji w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmian.
 2. Licencja Klubowa dla członków PZRnW jest bezpłatna, a  dla podmiotów nie będących członkiem PZRnW opłata za jej wydanie wynosi 1000 zł.
 3. Warunkiem ważności licencji jest posiadanie przez Klub oryginałów stosownych oświadczeń, ubezpieczenia i badań lekarskich zawodników.
 4. Licencje Klubowe są wysyłane do Klubów w formie elektronicznej.
 5. Jako podstawę do przyznania licencji Zarząd będzie kierował się dobrymi praktykami prowadzenia Klubu Sportowego.
 6. Odmowa przyznania, zawieszenie lub pozbawienie licencji wymaga pisemnego uzasadnienia, a decyzja Zarządu PZRnW w przypadku odmowy / zawieszenia / pozbawienia licencji jest ostateczna.
 7. Ewidencję wydanych licencji oraz odmów, zawieszeń i decyzji pozbawienia prowadzi PZRnW.
 8. Prawo dokonywania zmian w regulaminie oraz jego interpretacja przysługuje Zarządowi PZRnW.
 9. Regulamin obowiązuje z dniem uchwalenia przez Zarząd PZRnW.

Regulamin przyznawania licencji zawodnika rugby na wózkach

 1. Organem uprawnionym do przyznawania, zawieszania i pozbawiania licencji zawodnika jest Zarząd Polskiego Związku Rugby na Wózkach.
 2. Licencja zawodnika upoważnia do udziału w krajowych rozgrywkach o tytuł Mistrza Polski organizowanych przez PZRnW
 3. Licencję zawodnika wydaje się na wniosek (stanowiący zał. Do Regulaminu) Klubu, który zgłasza danego zawodnika do rozgrywek w danym sezonie/roku kalendarzowym.
 4. Licencja jest ważna na dany sezon do końca roku kalendarzowego.
 5. Warunkiem ważności licencji jest posiadanie przez Klub oryginałów stosownych oświadczeń, ubezpieczenia i badań lekarskich zawodnika.
 6. Opłata za wydanie licencji wynosi 10 zł.
 7. Przedłużenie licencji wydaje się na wniosek Klubu, do którego przynależy zawodnik. Dopuszcza się składanie zbiorczych wniosków o przedłużenie licencji dla wszystkich zawodników danego klubu.
 8. Opłata za przedłużenie licencji na kolejny sezon  wynosi 10 zł.
 9. Warunkiem otrzymania licencji zawodniczej jest:
 1. podpisany przez zawodnika wniosek licencyjny wraz ze wszystkimi oświadczeniami ;
 2. posiadanie przez Klub ważnej  polisy NNW;
 3. posiadanie ważnej Karty Zdrowia Sportowca (wzór w załączniku) z wpisem lekarza orzecznictwa sportowego o zgodzie na uprawianie sportu;
 4. dokonanie przez Klub opłaty licencyjnej na konto PZRnW.
 1. W przypadku zmiany Klubu przez Zawodnika należy przesłać do PZRnW zgody zainteresowanych transferem Klubów. Zmiana Klubu możliwa jest tylko po zakończeniu sezonu (koniec roku kalendarzowego). Wniosek o wydanie licencji na kolejny sezon wraz ze stosownymi dokumentami składa nowy Klub.
 2. Zarząd PZRnW ma prawo pozbawić Zawodnika licencji w przypadku:
  1. orzeczenia przez lekarza orzecznictwa sportowego niezdolności do uprawiania sportu;
  2. rażącego nieprzestrzegania regulaminów sportowych i zasad rywalizacji sportowej;
  3. naruszenie przepisów antydopingowych;
  4. zaprzestania udziału w procesie szkoleniowym i regularnego uprawiania sportu;
  5. odmowy poddania się obowiązkowym badaniom lekarskim.
 3. Odmowa przyznania, zawieszenia lub pozbawienie licencji wymaga pisemnego uzasadnienia, a decyzja Zarządu PZRnW w przypadku odmowy / zawieszenia / pozbawienia licencji jest ostateczna.
 4. W przypadku zmian dokonanych w dokumentach wcześniej złożonych Klub jest zobowiązany do przesłania aktualizacji  w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmian.
 5. Ewidencję wydanych licencji oraz odmów/zawieszeń i decyzji pozbawienia prowadzi PZRnW.
 6. Klub otrzymuje w formie elektronicznej listę zawodników przynależnych do Klubu na dany sezon wraz z nr licencji, którą jest zobowiązany do przedstawiania na wniosek organizatora rozgrywek o Mistrzostwo Polski.
 7. Prawo dokonywania zmian w regulaminie oraz jego interpretacja przysługuje Zarządowi PZRnW.
 8. Regulamin obowiązuje z dniem uchwalenia przez Zarząd PZRnW.

Polski Związek Rugby na Wózkach

LOGO PWR Polski Związek Rugby na Wózkach

Misja: Otwieramy, rozwijamy, promujemy i wspieramy świat rubgy na wózkach w Polsce.
Inspirujemy i dajemy radość, dążąc do doskonałości we wszystkim, co robimy!

TWITTER


Copyright © PZRnW Wszelkie prawa zastrzeżone

Skip to content