STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU
RUGBY NA WÓZKACH

Polski Związek Rugby na Wózkach zwany dalej „Związkiem” lub w skrócie „PZRnW”, a w kontaktach międzynarodowych „Polish Wheelchair Rugby Federation” jest polskim związkiem sportowym działającym na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tj. z dnia 7 czerwca 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1263), ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (tj. z dnia 20 stycznia 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 210) oraz niniejszego Statutu, zrzeszającym kluby sportowe oraz inne osoby prawne w celu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w rugby na wózkach.

Treść statutu: STATUT_PZRnW_V2022.pdf

Polski Związek Rugby na Wózkach

LOGO PWR Polski Związek Rugby na Wózkach

Misja: Otwieramy, rozwijamy, promujemy i wspieramy świat rubgy na wózkach w Polsce.
Inspirujemy i dajemy radość, dążąc do doskonałości we wszystkim, co robimy!

TWITTER


Copyright © PZRnW Wszelkie prawa zastrzeżone

Skip to content