JAK ZOSTAĆ KLASYFIKATOREM?

Klasyfikator to osoba, mająca za zadanie zweryfikować potencjalnego zawodnika pod kątem medyczno – funkcjonalnym oraz sprawnościowym, celem nadania odpowiedniej klasy sportowej.

Obecnie w Polsce występuje jeden poziom klasyfikatora, z powodu zbyt małej ilości osób pełniących to stanowisko. Niemniej Polski Związek Rugby na Wózkach wzoruje się na międzynarodowych wytycznych, które stopniują kompetencje klasyfikatora w czterech kolejnych poziomach. Każdy potencjalny klasyfikator, zaczyna od obserwacji meczów i śledzenia rozgrywek turniejowych. Następnie zgłasza się do Głównego Klasyfikatora lub lokalnej drużyny. Dana jednostka odpowiednio dalej kieruje chętnego tak, by ten przeszedł finalnie podstawowe szkolenie.

IWRF określa następujące poziomy, które można dalej osiągnąć. Są to:

Level 1: Narodowy Klasyfikator
1. Przeprowadza testy mięśniowe i funkcjonalne istotne dla rugby na wózkach.
2. Opisuje poszczególne klasy sportowe oraz zna ich cechy charakterystyczne.
3. Członek panelu* na poziomie narodowym
4. Wszystkie te punkty wykonuje pod okiem starszego klasyfikatora.
Level 2: Międzynarodowy Klasyfikator
1. Przeprowadza testy mięśniowe i funkcjonalne istotne dla rugby na wózkach.
2. Opisuje poszczególne klasy sportowe oraz zna ich cechy charakterystyczne - potrafi je opisać w oparciu o obserwację zawodnika na boisku.
3. Członek panelu* na poziomie międzynarodowym.
4. Jest w pełni samodzielny w podejmowaniu decyzji - opiera je o znajomość przepisów klasyfikacji.
5. Uzasadnia decyzję panelu zawodnikowi / trenerowi / reprezentantowi drużyny.
6. Może udzielać informacji na temat decyzji komisji klasyfikacyjnej.
Level 3: Międzynarodowy Klasyfikator
1. Prezentuje duże doświadczenie w testach mięśniowych i funkcjonalnych.
2. Opisuje poszczególne klasy sportowe oraz zna ich cechy charakterystyczne - potrafi opisać je w oparciu o obserwację zawodnika na boisku.
3. Posiada doświadczenie w klasyfikacji zawodników z rzadziej znanymi rodzajami schorzeń/ grup niepełnosprawności.
4. Zna zasady i umie przeprowadzić procedurę protestu.
Level 4: Międzynarodowy Klasyfikator
1. Perfekcyjnie opanował zakres zadań poprzednich poziomów.
2. Zajmuje się sprawami administracyjnymi panelu* np. pełni rolę Szefa Klasyfikacji podczas turnieju, nadzoruje sytuacje konfliktowe.
3. Uczestniczy czynnie w rozwoju młodych klasyfikatorów.

Dzięki profesjonalnej klasyfikacji zostają wyrównane szanse między zawodnikami, którzy mają mniej funkcji sprawnościowych, a tymi, którzy tych funkcji mają więcej. Zawodnikom zostają przyznane odpowiednie do ich możliwości kasy sportowe wyrażone w punktacji – od 0,5 do 3,5 pkt. Według zasad, na boisku w trakcie gry może być czterech zawodników, których suma punków nie przekracza ośmiu. Wyjątkiem są kobiety – za każdą, drużyna dostaje 0,5 pkt. więcej i tym samym limit zostaje zwiększony proporcjonalnie.

Rola klasyfikatora zaczyna się już około dwóch lub trzech dni przed turniejem, gdy przyjeżdżają zawodnicy. Przechodzą oni odpowiednie testy medyczne i funkcjonalne, tzw. techniczne, czyli testy sportowe poza boiskiem. Następnie podczas turnieju, klasyfikator bacznie obserwuje zawodników i weryfikuje, czy to jak się zachowują, jest adekwatne z tym, co prezentowali podczas testów mięśniowo – technicznych. Obserwacja w trakcie gry jest zakończeniem klasyfikacji. Obserwacja może trwać od jednego do nawet kilku meczów, w zależności od poziomu skomplikowania przypadku zawodnika.

Grupa klasyfikatorów

Klasyfikatorem może zostać każdy, kto interesuje się tym sportem oraz ma wykształcenie medyczne. Dlaczego akurat takie? Jest ono potrzebne do tego, by sprawie weryfikować, czy to, co pokazuje zawodnik na boisku, jest adekwatne z tym, co wcześniej deklarował. Dodatkowo klasyfikator powinien umieć odróżnić pewne specyficzne funkcje zawodnika od kompensacji (równoważenie jednego działania innym).

W niedalekiej przyszłości Międzynarodowa Federacja Rugby na Wózkach wprowadzi nową funkcję – klasyfikator techniczny. Rolę tę będzie mógł objąć każdy, kto interesuje się rugby na wózkach, przeszedł odpowiednie szkolenie z zakresu umiejętności badania mięśni (na potrzeby gry) oraz posiada doświadczenie i zaplecze sportowe. Funkcja ta nie wymaga wykształcenia medycznego.

Korzyści płynące z bycia klasyfikatorem.

Praca klasyfikatora jest raczej wolontaryjną, niemniej korzyści, jakie można z tej funkcji czerpać, to:

  • olbrzymi zasób zebranych informacji i nietypowe doświadczenie związane z pracą z osobami z niepełnosprawnościami przydatne w takich zawodach jak np. fizjoterapeuta;
  • rozwijanie kompetencji miękkich zwłaszcza interpersonalnych;
  • poznawanie nowych, inspirujących ludzi;
  • zwiedzanie świata w trakcie wyjazdów turniejowych.
Chcesz zostać klasyfikatorem?

Od ucznia do klasyfikatora międzynarodowego? Nic prostszego!

Ścieżka kariery zajmuje zaledwie 3 kroki:

  1. Znajdź lokalną drużynę – tu będziesz odbywać praktyki i poznasz ten sport.
  2. Przejdź szkolenie podstawowe.
  3. Ciesz się i rozwijaj swoje umiejętności, by osiągać kolejne poziomy wtajemniczenia!

Polski Związek Rugby na Wózkach

LOGO PWR Polski Związek Rugby na Wózkach

Misja: Otwieramy, rozwijamy, promujemy i wspieramy świat rubgy na wózkach w Polsce.
Inspirujemy i dajemy radość, dążąc do doskonałości we wszystkim, co robimy!

TWITTER


Copyright © PZRnW Wszelkie prawa zastrzeżone

Skip to content