JAK ZOSTAĆ ZAWODNIKIEM?

Zbyt sprawni i niewystarczająco sprawni – kto może grać?

Wszystko zaczęło się od koszykówki na wózkach, w miarę jej rozwoju, nie wszyscy chętni nadawali się do drużyny. Alternatywnie powstało rugby na wózkach, którego założeniem jest to, że zawodnik musi mieć minimum trzy niesprawne kończyny. Otworzyło to nowe możliwości przed osobami z czterokończynowym porażeniem. Dziś te trzy kończyny są ściśle uregulowane przepisami i tym samym jest to jedyna dyscyplina, która dopuszcza możliwość grania takich zawodników.

Co należy zrobić, by zostać zawodnikiem?

Przede wszystkim należy chcieć grać w rugby na wózkach. Następnie należy zgłosić się do lokalnego klubu wybranego z listy. Następny krok to przygotowanie do klasyfikacji, czyli przejścia przez testy nadzorowane przez wyznaczonych klasyfikatorów. Po przyznaniu klasy sportowej wyrażonej w punktach (opisana szerzej w Czemu służy klasyfikacja i kto może zostać klasyfikatorem?), pozostaje już tylko solidny i systematyczny trening odpowiednio zaprojektowany i dostosowany przez trenera drużyny.

Dodatkowo:

Każdemu zawodnikowi przydzielona zostaje klasa sportowa. Suma klas czterech zawodników, którzy znajdują się na boisku, nie może przekraczać wartości ośmiu punktów. Wyjątkiem jest kobieta w drużynie. Za każdą zawodniczkę w grze, przyznawany jest bonus pół punktowy i analogicznie, gdyby cztery były w polu, drużyna mogłaby mieć aż dziesięć punktów.

Przyczyny tego przepisu można doszukiwać się w różnicach fizycznych między kobietami a mężczyznami, lecz przede wszystkim, wynika on z tego, że w tym sporcie jest bardzo mało kobiet, przez co drużyny są mieszane. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że dodatkowe pół punktu doliczane jest na poczet całej drużyny, a nie indywidualnie zawodniczce. Działa to jako swoista zachęta do uprawiania tego sportu.

Kto może zostać zawodnikiem?

Każdy zawodnik biorący udział w rugby na wózkach zostaje poddany odpowiednim testom, przeprowadzanym przez klasyfikatora. To na ich podstawie zostaje przydzielony do odpowiedniej klasy sportowej, bo mniej sprawny nie znaczy mniej wartościowy. Polska klasyfikacja została podporządkowana pod kryteria IWRF (International Wheelchair Rugby Federation)  zgodne z wytycznymi IPC (International Paralympic CommitteeKomitet Paraolimpijski). IWRF dopuszcza 6 rodzajów niepełnosprawności, a są to:

– zaburzenia siły mięśniowej,
– atetoza,
– ograniczenia biernego zakresu ruchu,
– hypertonia,
– deficyt kończyn,
– ataksja.

https://www.pzrnw.pl/wp-content/uploads/2020/09/MS-Australia_Reprezentacja_Polski_Rugby_na_Wozkach-Fot.-Kevin-Bogetti-Smith-10.jpg

Czy moje niepełnosprawności kwalifikują mnie do drużyny?

Z jednymi niepełnosprawności się rodzimy, a inne mogą przytrafić się w późniejszym czasie. Każdy przypadek jest indywidualny i w taki sposób zostaje rozpatrywany podczas kwalifikacji. Poniżej zamieszamy rozbudowaną listę schorzeń, które wstępnie kwalifikują potencjalnego zawodnika.

Schorzenia kwalifikujące się do Rugby na Wózkach:

– schorzenia mięśniowo – nerwowe,
– uszkodzenia rdzenia kręgowego,
– dystrofie mięśniowe,
– poliomyelitis (Choroba Heinego-Medina),
– amputacje,
– niedorozwój kończyn,
– mózgowe porażenie,
– urazy czaszkowo – mózgowe,
– artrogrypoza,
– stwardnienie rozsiane (SM),
– zaburzenia centralnego lub obwodowego układu nerwowego, objawiające się porażeniami lub niedowładami w obrębie kończyn górnych i dolnych.

Rodzaje niepełnosprawności, które nie kwalifikują się do Rugby na Wózkach zgodnie z wytycznymi IWRF, jakkolwiek nie wykluczają z udziału w innych sportach paraolimpijskich:

– niepełnosprawność wzrokowa,
– karłowatość,
– różnica długości kończyn dolnych,
– niepełnosprawność intelektualna.

Polski Związek Rugby na Wózkach

LOGO PWR Polski Związek Rugby na Wózkach

Misja: Otwieramy, rozwijamy, promujemy i wspieramy świat rubgy na wózkach w Polsce.
Inspirujemy i dajemy radość, dążąc do doskonałości we wszystkim, co robimy!

TWITTER


Copyright © PZRnW Wszelkie prawa zastrzeżone

Skip to content